Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený chrám sv. Lukáša v Krivom pochádza z roku 1826. V dôsledku odšindľovania došteneho šalovania nadobudol dojem jednoliatej - jednopriestorovej stavby, no v skutočnosti je to trojpriestorová stavba so štvorcovou vežou, predlženou loďou a polygonálnou aspidou - svätyňou.
Veža odborne nazývaná aj nartex alebo podvežie v minulosti nazývaná aj babinec. (babinec preto, lebo voľakedy sa tam zdržiavali ženy a deti. Toto bolo iba v prvotných začiatkoch Cirkvi nie v posledných storočiach. Tento "zákon" platil vo všetkých chrámoch.). Je bez zastropenia a završená je vežou s barokovou laternou a makovicou. Vo veži sú umiestnené dva zvony jeden zo zvonov je datovaný rokom 1826 práve z čias výstavby chrámu.
Loď - má doskové podbytie.
Svätyňa (presbytérium) má polygonálnu aspidu čiže mnohouholníkové ukončenie svätyne a trámový strop.

Ikonostas - má 4 rady.

1. základný rad ná troje dvere, v strede sú kráľovské alebo cárske dvere, cez ktoré može prechádzať iba kňaz resp.biskup alebo iný vyšší cirkevný hodnostár ale iba oblečený v služobnom rúchu. Ostatne dvoje dvere sú severné a južné, alebo inak nazývané aj diakonské.
Ikonostasy, ktoré majú iba dvoje dvere sa nazývajú iknostasy balkánského typu (Kožany).
V prvom rade sa nachádzajú aj 4 hlavné ikony prvá ikona zo severnej strany je ikona sv. Mikuláša. Sv Mikuláš je patrónom všetkých gr. kat. chrámov tak preto je umiestnený ako prvá ikona zo severnej strany. Výnimka je iba vtedy ak je sv. Mikuláš patrón kretného chrámu, tak sa na severnú stranu umiestňuje nejaký iný svätý, zväčša je to Ján Krstiteľ. Druhá ikona je Hodigitria. Hodigitria je slovo greckeho pôvodu a znamená tá ktorá ukazuje cestu. Tretia ikona je Pantokrátor - Kristus učiteľ. Posledná štvrtá ikona je ikona patrona chrámu. V každom z chrámov je tam umiestneny patrón konkrétneho chrámu u nás je to sv. Lukáš.
Taka rarita alebo vzácnosť, ktorá sa zachovala z toho pôvodného chrámu sú staré kráľovské dvere zo 16 stor. Takéto plné dvere sa zachovali iba u nás a v Tročanoch.
Druhý rad ikonostasu je rad sviatkový alebo rad prazdnikov. V strede je umiestnenená ikona poslednej večere a okolo nej sa nachádzajú ikony najväčších sviatkov v roku zo života Bohorodičky a Ježiša Krista. Tieto sviatky by mali byť zoradené presne podľa dátumu v cirkevnom kalendári.
tretí rad ikonostasu je rad deesis alebo rad apoštolov. V strede je umiestnená ústredná ikona Krista - Pantokrátora a okolo neho sú jeho apoštoli a evanjelisti. Ekzistuju dva typy Deesisov. Malý a veľký. Malý deesis je súčasťou terajšieho ikonostasu. V našom Chráme sa nachádza aj veľký Deesis ktorý bol pravdepdobne súčasťou staršieho ikonostasu zo 16 stor. Veľký je preto, lebo oktem Krista a evanjelistov sa tam nachádzajú aj Bohorodička, Ján Krstiteľ, a archanjeli Michal a Gabriel.
Posledný rad ikonostasu je rad starozákonných prorokov. Každý správny ikonostas je završený Krížom alebo dokonca celou Golgotou. Konkrétne náš ikonostas má malý krížik na vrchu ikonostasu.
Prvý rad je z 1 polovice 18 stor a ostatné tri rady z 2 polovice 18 stor.

Najvzácnejšie ikony:

Spasiteľ s nebeskými silami - tempera na dreve zo 16 stor. V strede je umiestnený Kristus a okolo neho sú nebeské sily-Serafíni. V rohoch ikony sa nachádzajú medailony evanjelistov (lev, býk, orol, anjel)
Hodigitria - tempera na dreve 16 stor. táto ikna je o to vzácnejšia, že má výrazné bočné zdobenie ktoré sa nazýva klejma. Sú to také maličké ikonky okolo ústrednej postavy. Na klejme tejto ikony sú vobrazený starozákonný proroci, ohlasujúci príchod spasiteľa.
Michal archanjel - tempera na dreve 16 stor. Tak tiež zdobený klejmou, kde sú výjavy zo Starého zákona no hlavne z jeho činov.
(Ikôn ktoré sú zdobene klejmou sa na území Slovenska zachovalo veľmi málo. Konkrétne v našom chráme sa nachádzajú hneď dve)
Bohojavlenije - Krst Krista v Jordáne - tempera na dreve 16 stor. Táto ikona je veľmi zaujímavá proporciou postáv. Postav Krista je nižšia od postavy Jána Krstiteľa. Má to význam, že na Kristovi je viac duchovného ako telesného.
Zachovali sa aj dva Kríže maľované na drevo jeden zo 16 a druhý zo 17 stor.
Oltár- s námetom sv. Rodiny pochádza už takmer až z 20 stor. presnejšie z roku 1898.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad Krivé, farnosť Kružlov č. 76, 086 04 Kružlov - tel.: 054/ 479 57 65
Obecný úrad Krivé, 086 04 pošta Kružlov - tel.: 054/479 3222

Snímky z júla 2004


 
Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé


 
 
Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé


 
 
Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé


 
 
Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé

Drevený kostol Krivé


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9095561

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka